A.png
A.png
B1.jpg
B1.jpg
C1.jpg
C1.jpg
D1.jpg
D1.jpg
H.png
H.png
R1.jpg
R1.jpg
R2.jpg
R2.jpg
G2.jpg
G2.jpg
previous arrow
next arrow

upravna zgrada psd„Mermer“ a.d. – Danilovgrad je najstarije i najveće preduzeće u Crnoj Gori koje se bavi eksploatacijom i obradom kamena. Sa radom je počelo prije više od 50 godina i od male zanatske radionice preraslo u kombinat koji je zapošljavao nekoliko stotina radnika. Kroz svoj istorijat preduzeće je prošlo više organizacionih i vlasničkih transformacija, tako da je danas – Akcionarsko društvo sa većinskim inostranim kapitalom i sa oko 85 zaposlenih.

Trenutno, Mermer a.d, vrši eksploataciju kamena na ležištu „Maljat“, za koje ima koncesije, a aplicirao je za koncesije na još dva ležišta. Mermer a.d, ima dvije proizvodne jedinice: Rudnici i Fabrika. Pored eksploatacije arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena, koja se obavlja sa najsavremenijom opremom i metodama kako se radi u evropskim ležištima kamena, kompanija se bavi i obradom kamena, tj. izradom velikog broja proizvoda od kamena, sa bogatom lepezom obrada.
Mermer u svojoj Fabrici ima svu potrebnu opremu za obradu kamena, na kojoj može da uradi vrlo zahtjevne poslove za svoje partnere.

Kamen iz Danilovgrada i okoline ugrađen je na velikom broju reprezentativnih objekata širom Evrope, a svoje mjesto našao je i u dalekim destinacijama, čak do Kine i Australije.
Vrlo je tražen na tržištu zbog izuzetno popularne nijanse, hemijskog sastava i fizičko-mehaničkih osobina. Njegov hemijski sastav garantuje sigurnu upotrebu u objektima, sa aspekta zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Blokovi koji se vade iz ležišta kamena, jednim dijelom se izvoze, a drugi dio blokova se obrađuje u sopstvenoj Fabrici, za potrebe tržišta.
Tražnja za blokovima tipa „Maljat“ je izuzetno velika, značajno veća od one količine koju kompanija može da ponudi.